foto (29)

Konferencja naukowa na UMFC w Warszawie


27 października 2014


1 października na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana “Witold Rowicki – w 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Dyrygentury Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki a sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Otwarcia konferencji dokonali Prorektor prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz oraz Dziekan prof. Szymon Kawalla.

Kolejnym punktem konferencji był pokaz filmu doku­men­tal­nego „Cień pod kamieniem” w reż. Tomasza Dobrowolskiego. Po projekcji filmu głos zabrał obecny na sali reżyser, który podzielił się z uczestnikami sympozjum swoimi wspomnieniami z pracy nad filmem.

W panelu dyskusyjno-wspomnieniowym o Witoldzie Rowickim udział wzięli: Wojciech Michniewski, Jadwiga Mackiewicz, Marian Gołębiowski, Tadeusz Boniecki, Hanna Wołczedska oraz Witold Grzegorz Rowicki.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto cykl wykładów:

Red. Anna S. Dębowska
„Witold Rowicki - artysta i myśliciel. Dlaczego warto czytać ZAPISKI DYRYGENTA?”

Red. Maria Bychawska
„Moje spotkania z Witoldem Rowickim”

Red. Anna Skulska
„Wspomnienia i refleksje Witolda Rowickiego”

Prof. Krystyna Juszyszyńska
„Działalność dyrygencka Witolda Rowickiego w Polsce i na świecie”

Mgr Krystyna Barańska
„Rowicki o sobie samym – fragmenty esejów, zapisków, notatek oraz wypowiedzi archiwalnych”

Mgr. Grzegorz Mańkowski
„Twórczość muzyczna i opracowania muzyczne Witolda Rowickiego”

 

Omówiono działalność dyrygencką Witolda Rowickiego w Polsce i na świecie, Jego twórczość muzyczną oraz poszczególne jej opracowania. Nie zabrakło też refleksji na temat natury i sztuki dyrygenckiej – pretekstem do tego były wydane niedawno „Zapiski Dyrygenta” autorstwa samego Maestro. Poszczególne wystąpienia wzbogacono o cytaty, wypowiedzi archiwalne Artysty a także liczne przykłady muzyczne. Wykładom i referatom przysłuchiwali się studenci różnych wydziałów, przedstawiciele środowiska muzycznego, jak i zwykli słuchacze zainteresowani postacią Maestro.

W trakcie trwania sympozjum zostały wręczone kolejne medale okolicznościowe przyznawane przez rodzinę Witolda Rowickiego, osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do uświetnienia roku jubileuszu Maestro. Otrzymali je: red. Janusz Ekiert, prof. Konstanty Andrzej Kulka, prof. Szymon Kawalla i Jerzy Kaźmierczak - Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.

Konferencję naukową zakończono koncertem kompozycji Witolda Rowickiego. Grała Pan-European Philharmonia, solistą był Piotr Kamiński (fagot). Dyrygowali: Krystyna Barańska, Dominik Ciuraszkiewicz, Agnieszka Maślanka, Paulina Drużbińska, Dawid Runtz, Wojciech Pławner i Grzegorz Mańkowski.

Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć wystawę „Witold Rowicki 1914–1989” przygo­to­waną przez Bibliotekę Narodową.

Zapraszamy do obejrzenia galerii foto. Autorem zdjęć jest Jose Luis Juarez.




foto (29)