foto (1)

Relacja filmowa z uroczystej inauguracji roku Witolda Rowickiego


31 marca 2014


21 lutego 2014 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego uroczyście zainaugurowano jubileusz 100-lecia urodzin Witolda Rowickiego.


W ramach inauguracji w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyły się następujące wydarzenia:
 - pokaz filmu o Dyrygencie „Cień pod kamieniem” w reż. Tomasza Dobrowolskiego,
 - galowy koncert z udziałem skrzypaczki Aleksandry Kuls i fagocisty Leszka Wachnika z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej FN pod dyrekcją Jacka Kaspszyka
 - wystawa w foyer FN przygotowana przez Bibliotekę Narodową ze spuścizny po Witoldzie Rowickim przekazanej przez Rodzinę
 - spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego i przyjaciół Witolda Rowickiego, na którym osobom szczególnie zaangażowanym w organizację jubileuszu wręczono okolicznościowe medale zaprojektowane przez artystę rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa oraz książki „Zapiski Dyrygenta” wydane prze oficynę wydawniczą przybylik &.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej filmowej relacji z wyżej wymienionych wydarzeń. Jej autorem jest Henryk Ignaczak.