Międzynarodowe Spotkania Skrzypcowe - ku pamięci Witolda Rowickiego
W dniach 23-25 października 2019 roku odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego oraz Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Żywcu Międzynarodowe Spotkania Skrzypcowe "ku pamięci Witolda Rowickiego" dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.


Głównymi założeniami Konkursu, a zarazem celem były: prezentacja osiągnięć artystycznych młodych skrzypków; podnoszenie poziomu nauczania na instrumencie poprzez konfrontację osiągnięć, wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz możliwość konsultacji z Jurorami; integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym, promocja młodych solistów o interesującej osobowości. Spotkania będą odbywać się co dwa lata, na przemiennie z Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. Witolda Rowickiego.

W składzie Jury zasiedli: prof. Paweł Radziński – Przewodniczący (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Bartosz Bryła (Akademia Muzyczna w Poznaniu), prof. Wiesław Kwaśny (Akademia Muzyczna w Krakowie), prof. Konstanty Andrzej Kulka (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), prof. Savva Fatkulin (Centro Superior Educación Musical Katarina Gurska w Madrycie).

W Konkursie wzięli udział skrzypkowie w 2 kategoriach wiekowych:

Grupa A – uczniowie w wieku do lat 14 lat

Grupa B - uczniowie w wieku od 15 lat do 19 lat

W grupie pierwszej wzięło udział 21 uczestników, natomiast w grupie drugiej 7 uczestników m.in.: z Berlina, Madrytu, Lwowa, Warszawy, Brna, Poznania, Białorusi, Wejherowa, Katowic, Wrocławia, Krakowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Inowrocławia, Sieradza. Do drugiego etapu konkursu dopuszczono 9 skrzypków w grupie A, oraz 5 skrzypków w grupie B.

Koncerty finałowe były wykonywane z towarzyszeniem orkiestry kameralnej "Accademia dell' Arco". Zarówno przesłuchania konkursowe, jak i Koncert laureatów odbyły się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu.

WYNIKI

 

Grupa A - uczniowie w wieku do 14 lat

I Miejsce

Maja Chlebicka – ZPSM Nr 1 w Warszawie

II Miejsce

Zoja Syguda – PSM I st. w Wejherowie

III Miejsce

Emilia Schock – OSM I I II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Zuzanna Sitek – OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Wyrónienia

Zofia Lipska – POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Sofia Rodriguez Rodriguez – Ensenanza Musical Katarina Gurska Madryt

Maria Suchoń – SSM II st. W Żywcu

Miranda Konstancja Szczepańska – SM I st. w Domosławicach

Natalia Zawadzka – PSM I st. w Sieradzu

 

Grupa B - uczniowie w wieku Od 15 lat Do 19 lat

I Miejsce

Nie Przyznano

II Miejsce

Teresie Kokešová – Základni Umĕlecká Škola Jaroslava Kvapila Brno

III Miejsce

Wiktor Lisowicz – ZPSM Nr 1 w Warszawie

Jimena Rojas Redondo – Ensenanza Musical Katarina Gurska Madryt

Wyrónienia

Lana Herasymenko – Lwowska Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej - Ukraina

Michał Krajewski – ZSM w Legnicy

 

Sponsorem nagród dla laureatów Konkursu była m.in. wnuczka Witolda Rowickiego Pani Agnieszka Pyrich, Prezes Firmy Konsbud Audio, która ufundowała nagrody finansowe i rzeczowe.

Podczas Koncertu Laureatów wystąpili zwycięzcy Konkursu. Towarzyszyła im Orkiestra Kameralna „Accademia dell’Arco” pod kierunkiem prof. Pawła Radzińskiego. Koncert swoim występem uświetnił prof. Konstanty Andrzej Kulka. Profesor dał popis swych mistrzowskich umiejętności otrzymując w zamian owacje na stojąco.